BẢNG GIÁ NHA KHOA HỮU NGHỊ

Nhổ Răng & Tiểu Phẩu

Nhổ Răng Thường 200.000đ
Nhổ răng vỡ lớn hoặc chân răng 300.000đ
Nhổ răng sữa, mảnh răng còn sót 100.000đ
Nhổ răng phẫu thuật – có khâu 500.000đ – 1.000.000đ

Chữa Răng

Chốt tủy làm sẵn tăng cường cho mão răng 150.000đ
Trám GIC – răng sữa 100.000đ
Trám GIC – răng vĩnh viễn 150.000đ
Trám Composite xoang 1 (mặt nhai răng hàm) 200.000đ
Trám Composite xoang 2 (mặt bên răng hàm) 300.000đ
Trám Composite xoang 3 (mặt bên răng trước) 300.000đ
Trám Composite xoang 4 (cạnh cắn răng trước) 400.000đ
Trám Composite xoang 5 (mòn cổ răng) 300.000đ
Trám Composite > 2 xoang 400.000đ
Trám kẽ răng thưa 400.000đ

Nội Nha

Che tủy trực tiếp (không kể trám kết thúc) 150.000đ
Che tủy gián tiếp (không kể trám kết thúc) 150.000đ
Nội nha răng cửa, nanh 700.000đ
Nội nha răng cối nhỏ 800.000đ
Nội nha răng cối lớn 1.200.000đ
Nội nha răng cửa, nanh sữa 200.000đ
Nội nha răng cối sữa 400.000đ
Nội nha lại – răng trước 900.000đ
Nội nha lại – răng cối nhỏ 1.000.000đ
Nội nha lại – răng cối lớn 1.400.000đ
Phẫu thuật nội nha chóp / cắt chóp răng trước 1.500.000đ
Phẫu thuật nội nha trám ngược – mỗi chân răng 2.000.000đ

Phục Hình Tháo Lắp

Hàm nhựa bán phần 350.000đ – 1.000.000đ
Toàn hàm 4.000.000đ – 5.000.000đ
Hàm khung Cr-Ni 2.000.000đ
Hàm khung Cr-CO 3.500.000đ

Phục Hình Cố Định

Tái tạo cùi chốt kim loại 200.000đ
Tái tạo cùi chốt sợi Carbon 400.000đ
Cùi giả kim loại thường 200.000đ
Cùi giả Cr-Co 400.000đ
Mão toàn diện kim loại thường 800.000đ
Mão toàn diện kim loại Cr-Co 1.000.000đ
Mão toàn diện kim loại quý 2.000.000đ
Mão Sứ kim loại thường 1.000.000đ
Mão Sứ kim loại Cr-Co 2.000.000đ
Mão Sứ kim loại quý 4.000.000đ
Mão toàn Sứ Emax 4.500.000đ
Mão toàn Sứ Cercon 4.500.000đ

Phục Hình Cố Định

Cầu Răng Sứ bờ vai 4.500.000đ
Cầu Răng Toàn Sứ Cercon 4.500.000đ
Cầu Răng Kim loại thường 800.000đ
Cầu Răng Kim loại Cr-Co 1.000.000đ
Cầu Răng Kim loại quý 2.000.000đ
Cầu Răng Sứ kim loại thường 1.000.000đ
Cầu Răng Sứ kim loại Cr-Co 2.000.000đ
Cầu Răng Sứ kim loại quý 4.000.000đ
Cầu Răng Toàn Sứ Emax 4.500.000đ

Nha Chu

Cạo vôi răng 150.000đ – 300.000đ

Tẩy Trắng Răng

Tẩy trắng tại phòng nha 2.000.000đ
Tẩy trắng tại nhà (3 ống + khay tẩy trắng) 1.200.000đ

X-quang

Chụp phim X-quang 30.000đ

Liên hệ

Phone 0983 022 310
Email dangbaothuy@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/NhaKhoaHuuNghi.vn/
Địa chỉ 32A Hữu Nghị, Bình Thọ, Thủ Đức, HCM
0983022310